Alchýmia

Alchýmia

4.7547 Hlasov
Kombinujte prírodné zložky a vytvorte nové substancie. Po zvládnutí všetkých vedomostí o svete získajte titul majstra alchýmie. Spustite reakcie medzi vzduchom, zemou, ohňom a vodou. Zmiešajte tieto prvky a vytvorte blesk, hmlu, kameň a ďalšie.