Poníkovo Dobrodružstvo

Pomôžte poníkovi dobehnúť svoj domov! Cválajte za utekajúcim domom, ktorý sa utrhol. Veďte poníka okolo prekážok a ponad jamy. Skáčte cez prekážky a po ceste zbierajte mrkvy. Zhotovte si zo špeciálnych zážitkov obrázky. Poníkovo Dobrodružstvo je jednou z našich vybraných Pony Hry.