Resort Empire

4.68,689 Hlasov
Postavte a spravujte vlastné impérium so strediskami. Vašou úlohou je starať sa o zákazníkov, splniť im každé prianie a prevádzkovať atraktívne dovolenkové kolónie. Zisk použite na hodnotné zlepšenie vybavenia a vytvorenie lepších ubytovacích kapacít. Postavte svoje strediská úplne od základov!